Hoppa till huvudinnehåll
Handla online i: AT | IT | CH | FR | DE | UK | CZ | SE | DK | BE | NL | IE | ES | PL | PT | FI | GR | RO | NO | HU | BG | HR | LU

Installationsrekommendation PCI Augsburg för mosaik


Installationsrekommendation för PCI Augsburg GmbH för mosaik


1. Förberedelse av substrat

1.1 Primer


a) Absorberande substrat:
Absorberande underlag som slipade anhydritgolv, cementgolv, gipsplåster, cementplåster och gipsskivor grundas med PCI Gisogrund -lim och skyddande primer. För substrat innehållande gips används PCI Gisogrund outspätt, för cementunderlag späds det 1: 1 med vatten.

b) Icke-absorberande ytor:
Icke-absorberande underlag, t.ex. asfaltmassage, befintliga, fast vidhäftande natursten- eller kakelbeläggningar eller fast vidhäftande, slipade PVC-beläggningar grundas med den outspädda specialhäftande primern PCI Gisogrund 303.

1.2 Utjämningsskikt för att ge tillräcklig ytjämnhet.

För funktionell läggning av mosaik räcker ofta inte jämnhetstoleranserna för substrat enligt DIN 18202. Det är därför nödvändigt att jämna ut eller jämna ut väggar och golv i enlighet därmed för att uppnå en mycket jämn undergrund som är tillräcklig för läggning.

a) Väggbeklädnader: För att skapa tillräckligt plana väggytor, använd den plastmodifierade hydrauliska utjämningsmattan PCI Pericret för skikttjocklekar på 3 - 20 mm.

b) Golvytor: För att skapa jämna underlag på cement, anhydritflöde och gipsgolv används PCI Periplan golvutjämningssystem i skiktjocklekar på 2 - 30 mm; på mastiska asfaltgolv i en skikttjocklek på 2 - 10 mm.

1.3 Tätning

Om effekten av fukt kan förväntas är det nödvändigt att en lämplig limtätning appliceras innan mosaiken läggs. Följande sammansatta tätningar används med hänsyn tagen till de olika fuktexponeringsklasserna:

• Stressklass A0 Områden med låg belastning från icke-pressande vatten i inredningen, t.ex. B. Inhemska badrum och hotellbadrum: Antingen används det vattentäta och flexibla skyddsskiktet PCI Lastogum eller de flexibla tätningsuppslamningarna PCI Seccoral 1K eller PCI Seccoral 2K, plastmodifierade och sprickbryggande tätningsuppslamningar.

• Stressklass A Områden med hög belastning från icke-pressande vatten i inredningen, t.ex. B. Omgivning av pooler och duschanläggningar: PCI Lastogum används i väggytan, PCI Seccoral 1K och PCI Seccoral 2K används på både vägg och golv.

• Stressklass B0 Låg belastning på grund av icke-pressande vatten i utomhusområden, t.ex. B. på balkonger och terrasser: Här tätas ytorna med den plastmodifierade och hydrauliskt härdande tätningsuppslamningen PCI Seccoral 1 K och PCI Seccoral 2 K.


2. Lägga / injektera mosaiken

2.1 Glasmosaik

(även i samband med glasmosaik och rostfria insatser)
2.1.1 Läggning
a) Alkali-resistent, icke-genomskinlig glasmosaik installeras inuti (A0) med PCI Nanolight. För användningsklass A inomhus används PCI Nanolight tillsammans med PCI Lastoflex.

b) Alkali-resistent, genomskinlig glasmosaik är installerad inuti (A0) med PCI Nanolight vit. För användningsklass A inomhus används PCI Nanolight white tillsammans med PCI Lastoflex.

c) Vid en mosaik som inte är resistent mot alkali utförs installationen med PCI Durapox NT / PCI Durapox NT plus. Alla mosaiker är obehandlade.

2.1.2 Avfallshantering

Beroende på den förväntade belastningen används antingen den plastmodifierade, hydrauliskt inställda fugen PCI Nanofug eller PCI Rapidfug eller reaktionshartsfugen PCI Durapox NT / PCI Durapox NT plus för injektering.

2.2 Naturstenmosaik

(även i samband med glasmosaikinlägg)
2.2.1 Läggning
2.2.2 Avfallshantering
Specialfugen PCI Carrafug eller den plastmodifierade hydrauliskt inställbara injekteringsfugen PCI Rapidfug används för injektering.

2.3 Aluminiummosaik

2.3.1 Läggning / pekning
Epoxihartsbruket PCI Durapox NT plus eller epoxihartsbindemedlet PCI Durapox NT används för läggning och injektering av aluminiummosaiken.

Vid injektering med en hård gummibricka kan det vara nödvändigt att ta hänsyn till att injekteringsmedlet löper in i aluminiumplattornas hålrum och att ytterligare injektering därför är nödvändig för att få en fylld fogkammare.

För användning av de listade PCI -produkterna måste informationen i respektive tekniska datablad följas. Dessa finns tillgängliga på Internet på www.PCI-Augsburg.eu.

2.4 Trämosaik

2.4.1 Läggning av PCI Colliflex -parkett rekommenderas för läggning av trämosaik.
2.4.2 Fogning Inga injekteringar finns för trämosaik.

Fila -produkter rekommenderas för rengöring. Underhållsrengöring utförs i synnerhet med Filacleaner i ett blandningsförhållande av 1: 200.