Hoppa till huvudinnehåll
Handla online i: AT | IT | CH | FR | DE | UK | CZ | SE | DK | BE | NL | IE | ES | PL | PT | FI | GR | RO | NO | HU | BG | HR | LU

En kantprofil för perfekta kanter

Gränsprofilen - så här får gränsen rätt ram

Kakel har alltid varit både praktiskt och dekorativt. Även om det tekniska motståndet ges på grund av konstruktionen ensam, är vägen till en visuellt tilltalande kakelyta mindre uppenbar. Det finns många alternativ att välja mellan för att förbättra de annars homogena och tråkiga ytorna. Gränsen är ett etablerat, mångsidigt alternativ för visuell förbättring. Som ett linjärt designelement kan det lossna, ansluta eller helt enkelt avsluta en yta i en mängd olika utföranden. En så kallad gränsprofil hjälper till att skapa gränser som är tekniskt och visuellt perfekta.

Varför en kantprofil är nödvändig för perfekta gränser

Oavsett om gränser skapas av stora, långsträckta tegelstenar eller till och med små mosaikplattor, kräver förhållandet mellan antalet plattor och det täckta området alltid särskild omsorg från plattarens sida. De mycket smala plattorna med otaliga fogar är svåra att lägga i en perfekt linje. Eftersom varje förskjutning och varje lutning minskar det visuella intrycket kan en gränsprofil hjälpa. Denna kakelprofil är inbäddad i murbruk eller limskikt under plattorna och ger därmed ett fast och orörligt stopp för ren och rak läggning av gränsen. Även de minsta mosaikerna kan placeras vertikalt och spola längs med kantprofilen. Den moderna designen av kakelytor idag fungerar till och med delvis med en kantprofil på toppen och botten. Denna dubbla användning av profilen skulle inte vara absolut nödvändig ur teknisk synvinkel, men erbjuder en andra referenskant för läggning, på vilken plattorna kan justeras. Så här kommer döda raka gränser säkert att lyckas. Alternativt kan kantprofiler som är specialanpassade för vissa kantplattor med ett dubbelsidigt stopp erbjuda möjligheten att inte bara fästa brickorna på profilen, utan också att bädda in dem på ett målinriktat och exakt sätt och den omgivande profilen.

Dessa fördelar har fortfarande en gränsprofil

Förutom den tekniska fördelen med ett installationshjälpmedel för gränserna har gränsprofilen andra fördelar som inte kan ignoreras. När det gäller design, i synnerhet denna kakelprofil öppnar handlingsutrymme och förhindrar begränsningar som annars ofta skulle leda till nödlösningar eller kompromisser vid ett eller annat tillfälle. Oavsett ramens format möts i de flesta fall olika kakelformat vid övergången från kakelytan till ramen. I slutändan innebär detta också att olika lednät måste samordnas med varandra. Om gränserna, som ett specialfall, inte är exakt halva eller dubbelt så långa som de andra brickorna, kan foggallren aldrig harmoniseras överallt samtidigt. En gränsprofil kan hjälpa. Som en kontinuerlig linje skapar den en tydlig skiljelinje mellan olika kakelformat och design och möjliggör frihet i läggning utan att påverka visuella problem. Som en rostfri profil, till exempel eller i en färgad variant, kan kakelprofilen bli en hemlig höjdpunkt i kakelkonstruktionen som en ytterligare visuell acceptans. Kantprofilen skapar lugn, särskilt i det rastlösa spelet av små plattor med hög andel fogar, och hjälper till att ge kakelytan en kreativ riktning.

Slutsats - ytprofilen för bänkskivan - starkt skydd med en visuell effekt

En kant förbättrar designen av kaklade ytor och, som ett extra designelement, öppnar den kreativa spelrummet. Gränsprofilen erbjuder olika fördelar både för det perfekta skapandet av gränser och som en ytterligare kreativ stilistisk enhet. Det är den optimala inriktningen av de enskilda plattorna längs den raka profilen, liksom den accentuerande effekten av själva profilen, funktionerna i den här användbara profilen inkluderar tekniska och visuella aspekter samtidigt. Varhelst gränser finns, blir det ett oumbärligt hjälpmedel för plattsättaren och designern.